Национален телефон
Влез 0 Количка
Категории

Условия за онлайн пазаруване

I. ТЕХНИЧЕСКИ СТЪПКИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ПОКУПКО-ПРОДАЖБА
Чл. 1. (1) Ползвателите използват предимно интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.
(2) Договорът се сключва на български език.
(3) Спрямо всички договори за покупко-продажба на стоки между Доставчика и Ползвателя се прилагат настоящите общи условия, достъпни на следния интернет адрес (...)”
(4) Страна по договора с Доставчика е Ползвателят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика.
(5) Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.
(6) Договорът за покупко-продажба на стока се счита за сключен от момента на заявяването й от Ползвателя чрез интерфейса на ЕЛЕКТРОННИЯ МАГАЗИН на Доставчика.”
(7) За сключването на договора за покупко-продажба на стока, Доставчикът изрично уведомява Ползвателя на посочения от него Основен контактен електронен адрес”.
(8) Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.
(9) Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателите адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателите данни са неверни или заблуждаващи.
Чл. 2. Ползвателите сключват договора за покупко-продажба с Доставчика по следната процедура:
(1) Извършване на регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и предоставяне на необходимите данни, ако Ползвателят няма до този момент регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН;
(2) Влизане в системата за извършване на поръчки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез идентифициране с име и парола;
(3) Избиране на една или повече от предлаганите стоки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и добавянето им към списък със стоки за покупка;
(4) Предоставяне на данни за извършване на доставката;
(5) Избор на способ и момент за плащане на цената.
(6) Потвърждение на поръчката;
 
II. УСЛОВИЯ ЗА ДОСТАВКА ПРИ ОНЛАЙН ПАЗАРУВАНЕ
ДОСТАВКА НА СТОКА, ПОРЪЧАНА ОНЛАЙН

Стоката, поръчана онлайн, се доставя с куриерска фирма, единствено и само на територията на Република България. 

  • Срокът за доставка е от 24 часа до 3 работни дни, освен в случаите, в които е актвина промоционална кампания тип "Mega sale", "Лов на техника", "BlackDays", "Рожден ден", за които важи срок на доставка до 10 работни дни след потвърждение на поръчката.
  • Срокът за доставка започва да тече след пълно уточнение на адрес и дата за получаване на поръчаната стока, след свързване на служител от Techmart с клиента. 
  • Срокът за доставка може да бъде удължен при почивни дни и/или официални празници. 
  • При възможност от забавяне на доставката клиентът ще бъде уведомен своевременно. 
  • Ако клиентът желае да посочи удобен за него ден за доставка, може да отбележи това в поле „Забележки”.
  • Ако поръчаната стока е на изплащане, доставката се извършва, след като Techmart бъде уведомен от съответната финансова институция, че кандидатът е одобрен за отпускане на кредит за пълната стойност на поръчаната стока. В този случай срокът за доставка е от 24 часа до 7 работни дни, като последният започва да тече след полученото одобрение, описано по-горе, и след свързване от страна на Techmart с кандидата за уточнение.
  •  Срокът на доставка на уреди, които са маркирани с текст "Предварителна поръчка", е 14 работни дни. След като поръчката бъде финализирана, наш сътридник ще се свърже с Вас, за да уточни детайлите по доставката на поръчания уред/и.
  • Домашен или служебен адрес посочен от клиента и е до входа на жилищната/административната сграда, освен в случаите, в които не е възможно превозното средство да достигне до сградата по независещи от шофьора причини;
  • Офис на куриерската компания, в случай, че разполагат с такъв в съответното населено място. Тази опция не важи за стоки от категории Едра бяла техника, Климатици и отопление, Уреди за вграждане;

III. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 3. Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от Доставчика и ако не отговаря на изискванията да уведоми за това незабавно Доставчика.
 
ВСИЧКИ ПОРЪЧКИ СЕ ИЗПРАЩАТ СЪС ЗАСТРАХОВКА! Когато куриерът достави поръчката се заплаща сумата по наложения платеж. В присъствието на куриера внимателно се оглежда опаковката за видими наранявания, разкъсвания, смачквания и др. Отваря се  опаковката и се проверява продукта/продуктите за счупвания, наранявания или други щети. Ако се констатират щети по продукта/продуктите, се оформя документ за нанесени транспортни щети с куриера и се връща пратката. След получаването на информацията от куриерската фирма, techmart.bg  своевременно ще  изпрати нов продукт/продукти.
Ако не се спазят условията по преглед на стоката пред куриера, techmart.bg  не носи отговорност за предявени рекламации, свързани с цялостта на продукта!

 

Всяка поръчка, получена чрез куриерска фирма, е придружена от съпътстваща документация – касов бон или фактура, гаранционна карта, които да бъдат проверени и запазени от Вас в момента на получаване на поръчката, в случай на евентуална рекламация от Ваша страна или бъдеща справка за резервни части.

*В противен случай techmart.bg не носи отговорност за загубени документи.

IV. ПРЕКРАТЯВАНЕ
Чл. 4. Настоящия индивидуалени договора на Ползвателя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:
- при прекратяване и обявяване в ликвидация или обявяване в несъстоятелност на една от страните по договора;
- по взаимно съгласие на страните в писмен вид;
- едностранно, с предизвестие от всяка от страните в случай на неизпълнение на задълженията на другата страна;
- при обективна невъзможност на някоя от страните по договора да изпълнява задълженията си;
- при изземване или запечатване на оборудването от държавни органи;
- в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;
- в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите – вижте Връщане на продукт
 
V. ВРЪЩАНЕ НА ПРОДУКТ
Продуктите, закупени от techmart.bg,  могат да бъдат върнати в срок от 14 календарни дни от датата на получаване на пратката след  попълване на Формуляр за връщане на продукт (моля изтеглете тук и ще го получите с поръчката си). Уверете се, че продуктът/продуктите отговаря на условията за връщане:
Всички върнати продукти трябва да бъдат в същото състояние, в което са били получени. Трябва да са  в оригиналната опаковка, придружена от всички документи,  в т.ч. инструкции, гаранционни карти и касов бон/фактура, с които са били доставени. В случаите, когато към продукта има аксесоари, трябва да бъдат върнати и те.
Няма да бъдат  приемани стоки :
- с увредена или нецялостна опаковка
- със следи от удар или друга външна намеса
- повредени от потребителя
- които са били поправяни от неупълномощено лице
- със следи от износване или прекомерно използване (вкл. използвани за лична хигиена –  епилатори, машинки за подстригване, самобръсначки и др.)
- със сменена операционна система или друг софтуер
- с конфигурирани потребителски акаунти, които биха попречили на въвеждането й в първоначален вид.

На връщане не подлежат  ползвани уреди за почистване като прахосмукачки, роботи и други, освен в случаите, в които е упоменат тестов период. По преценка на Търговеца може да бъде приспадната сума от стойността на артикула, за да бъдат заменени ползваните консумативи и уреда да бъде върнат, но сумата, която Търговецът ще възстанови в този случай ще бъде намалена със стойността на консумативите
 
Всички транспортни разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на Ползвателя.
 
Ако продуктът/продуктите отговарят на горепосочените условия, моля изберете начин за връщане, който Ви е най-удобен:
                 
Избран от вас офис.
     1.   Моля свържете се с нас на тел. *5577 или на имейл: online@techmart.bg
     2.   Откъснете и попълнете формуляра за връщане на продукт.
     3.   Поставете попълнения формуляр заедно с връщания продукт/продукти в подходяща опаковка, за да не се наруши цялостта му/им.
     4.   Занесете пратката в избрания от Вас офис на куриерската фирма, от която сте получили поръчката. За адрес на получател, моля изберете адреса, който е изписан на товарителницата, с която ви е доставен продукта/продуктите.
 
Връщане от вкъщи
     1.   Моля свържете се с нас на тел. *5577  или на имейл: online@techmart.bg
     2.   Откъснете и попълнете формуляра за връщане на продукт.
     3.   Поставете попълнения формуляр заедно с връщания продукт/продукти в подходяща опаковка, за да не се наруши цялостта му/им.
     4.   Свържете се с куриерската фирма, от която сте получили пратката, и се разберете за час за взимане на пратката. За адрес на получател, моля изберете адреса, който е изписан на товарителницата, с която ви е доставен продукта/продуктите.
 
VI. ДРУГИ УСЛОВИЯ
Чл. 5. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на целия договор.
Чл. 6. За неуредените в този договор въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на този договор, се прилагат законите на Република България.
Чл. 7. Всички спорове между страните по този договор ще бъдат разрешавани от компетентния съд или Комисията за защита на потребителите.
Чл. 8. Настоящите общи условия влизат в сила за всички Ползватели на www.techmart.bg

VII. ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ.
Гаранционното обслужване на стоките предлагани в www.techmart.bg се осъществява за срока и съгласно условията посочени в гаранционната карта на съответната стока. С всяка поръчка за стока, подлежаща на гаранционно обслужване „Магнум-Д” издава надлежна гаранционна карта с данните на стоката и гаранционните срокове.
Гаранцията губи валидност:
а) при изгубена гаранционна карта;
б) при опит за ремонт от неоторизиран сервиз;
в) при повреди, причинени от неправилна експлоатация;
г) при нарушаване на физическата цялост на изделието;
д) при химическо, електрическо или друго въздействие, различно от нормалната експлоатация на продукта;
Гаранционното обслужване се извършва от посочените сервизни центрове, при наличие на пълна документация и окомплектовка на изделието.
Гаранцията на климатичните системи, предлагани от магазини Техмарт се осъществява от съответния вносител. Търговецът не отговаря за дефекти, възникнали поради неправилен монтаж.
Важно: Ако монтажът е извършен от неоторизиран техник/сервиз или монтажа не е нанесен в гаранционната ви карта – гаранцията на продукта е невалидна.

https://techmart.bg/
НАЦИОНАЛЕН ТЕЛЕФОН   *5577

Количката е празна