Национален телефон
Влез 0 Количка
Категории

Политика за поверителност

Уведомление за обработване на лични данни

 
 
Ние от Магнум-Д ЕООД (София, р-н Красна поляна, кв. Суходол, ул. „Суходолска“ № 54), държим на доверието и лоялността на нашите клиенти. Затова се грижим за поверителността на информацията, която споделяте с нас, и полагаме всички усилия за нейната защита.
 
 
Когато събираме лични данни, следваме принципите за законосъобразност, прозрачност, сигурност и свеждане на обработваните данни до минимум.
 
 
С настоящата политика целим да разясним каква лична информация събираме, как я използваме, с каква цел го правим и какви са правата ви във връзка със обработваните за Вас лични данни. 
 
 
Приканваме да се запознаете и с нашата Декларация за „Бисквитки“, която ще ви обясни как използваме „Бисквитки“ и други подобни инструменти.
 
 
Тази политика се прилага за личните данни, които събираме от Вас или за Вас на този сайт, при предоставянето на услуги, когато посещавате наши обекти, както и от други източници (като например при осъществяване на контакт чрез формата ни за обратна връзка).
 
 
Със заявяването за абонамент за онлайн бюлетин и/или с използването на този сайт, Вие демонстрирате, че приемате правилата във връзка със събирането и използването на Вашите лични данни, както е описано в настоящата Политика.
 

Каква информация събираме?

 
Лични данни и информация за Вас, която ни предоставяте
 
 
Преди да направите регистрация на techmart.bg, Вие се идентифицирате пред уебсайта със своя IP адрес, което е нужно, за да може да се осъществи комуникацията между techmart.bg и устройството, чрез което посещавате сайта. Тази информация не се ползва и обработва по друг начин, освен за целите на получаване на съдържание от Вашето устройство. При установяване на първоначална връзка, на Вашето устройство се запазват четири броя бисквитки. За предназначението на всяка от тях, моля да се запознаете и с нашата Декларация за „Бисквитки“.
 
 
Когато направите регистрация на нашия сайт, ние събираме лични данни за Вас, които включват Вашият имейл, предпочитано потребителско име (заедно с парола), имена, телефон и адрес, вкл. град, както и информация за навършени 18 години. Тази информация е предварителна стъпка за целите на предоставянето на нашите услуги по продажба и доставка на стока, включително:
 • Ползването на потребителско име и парола са нужни за последваща идентификация пред сайта. За да предотвратите изтичането на лични данни от Вашият потребителски профил, моля да ги пазите и да не ги споделяте с никого, при никакви условия;
 • Имейлът служи за потвърждение на регистрацията, както и за последващи контакти във връзка с доставката на закупените или поръчани от Вас стоки. Без изричното Ви и допълнително предоставено съгласие (чрез попълване на отделен формуляр за получаване на бюлетин), Вашият имейл няма да бъде ползван за целите на директен маркетинг от наша страна или от страна на нашите партньори.
 • Вашият телефон е нужен за потвърждение на първоначалната, и по преценка на нашите търговски агенти, последващи поръчки, под формата на телефонно обаждане от наша страна. Също така, при покупка или поръчка, Вашият телефон ще бъде използван за предоставяне на текуща информация за доставката, за да положим максимални усилия, да получите закупената или поръчана от Вас стока.
 • В случай че използвате допълнителна услуги за транспорт до адрес, ще ползваме Вашите адрес и телефонен номер, за целите на извършване на услугата. Тези лични данни, заедно с Вашето име, може да бъдат предоставени и на наши партньори – избрана от нас Фирма за логистични услуги. Нашите партньори са ангажирани по силата на договор да обработват Вашите лични данни само и единствено във връзка с изпълнението на конкретната доставка.
 
За да ограничим събирането на лични данни на лицата под 18 години, ползваме информацията, предоставена от Вас за навършено пълнолетие.
 
 
Важно!
 
 
Чувствителни данни не се събират, съхраняват и обработват от Магнум-Д ЕООД. Такива са например данни, разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в професионални организации, данни за здравословното състояние. Моля, да не бъдат посочвани по никакъв начин във Вашето съобщение или регистрация!
 
 

Лични данни и информация, които събираме автоматично

 
 
Когато използвате нашия сайт, събираме информация и от вашето устройство (компютър, телефон, таблет и др.). Тази информация може да включва IP адрес, използвания от Вас браузър и настройките Ви за език.
 
 
Във връзка с използваните бисквитки на нашия сайт, моля запознайте се тук и с нашата Декларация за „Бисквитки“.
 
 

Лични данни и информация, които получаваме от други източници

 
В допълнение следва да Ви информираме, че получаваме информация за Вас от други източници, като доставчици на услугите за онлайн статистика на Google чрез техния продукт Analytics и доставчиците на услугата за интегриран чат Zopim.
 
 
Информацията, събрана от тези източници, може да бъде използвана съвместно с предоставената от Вас информация. Тази информация използваме за целите, описани в настоящата Политика.
 
 

Защо събираме Вашите лични данни и на какво основание го правим?

 
Обработваме Ваши лични данни за следните цели:
 
 1. За да обработим Вашата регистрация – получена чрез попълване на формуляра на сайта;
 2. За да Ви предоставим и доставим нашите продукти и услуги, както и тяхното заплащане;
 3. За комуникация с Вас относно Ваши покупки, поръчки или доставки;
 4. За да поддържаме регистрите си (напр. регистър на издадени фактури, издадени гаранционни карти и др.);
 5. За да отговорим на Ваши искания, оплаквания и рекламации;
 6. За статистически цели;
 7. За да Ви изпратим нашия бюлетин, при заявено желание;
 8. За да Ви предложим сходни продукти или допълващи продукти, съобразно Вашите нужди и предпочитания, в рамките на посещението на сайта, при подходящи настройки на бисквитките, които можете да направите;
 9. За целите на маркетинг и реклама, при Ваше съгласие.
 
Основанията, на които събираме и обработваме Ваши лични данни, са за изпълнение и спазване на нашите законови задължения (по т. 4 и 5), за изпълнение на договора, сключен между нас (по т. 1, 2 и 3), за да защитим своите законни интереси (по т. 6) или - при получаване на Вашето предварително съгласие за обработването (по т. 7, 8 и 9).
Когато обработваме данните Ви на основание нашите законни интереси, Вие имате право да възразите срещу това обработване, като се свържете с нас на посочените в края на тази Политика имейл или пощенски адрес.
 
 

За колко време съхраняваме Вашите лични данни?

 
 
Ние съхраняваме личните Ви данни само за минимално необходимия срок, за да постигнем целите, посочени в настоящата Политика, освен ако по закон сме задължени или имаме право да ги съхраняваме за по-дълъг период.
 
 
Срокът на съхранение определяме, като вземаме предвид няколко фактора, включително продължителността на предоставяне на услуги, ако е необходимо с цел установяване, упражняване или защита на наши и/или ваши правни претенции и запитвания или ако имаме правно задължение да съхраняваме данните (например счетоводни документи за срок от 5 г. или 10 г.).
 
 
Ако сте изразили съгласие да Ви изпращаме покани за наши събития или информация за промоции и намаления, ще обработваме посочените от Вас данни за контакт, докато не оттеглите съгласието си (как да сторите това виж тук [insert hyperlink]). Допълнително, във всеки имейл, който получавате от нас, ще има лесен начин да откажете получаването на посочената информация.
 

С кого споделяме Вашите лични данни?

 
Вашите лични данни може да бъдат предоставени на държавни органи в рамките на тяхната компетентност с цел изпълнение на законови задължения, на наши доверени партньори – доколкото това е необходимо за изпълнение на предоставяните от нас услуги по доставка. Подбираме партньорите си съобразно най-високите стандарти на сигурност на данните, който прилагат и гарантират. 
 
 
Трети страни, които получават Ваши лични данни, са юридически лица, с които си сътрудничим за предоставяне на услуги, като финансови институции (банки, лизингови компании), платформи за разплащане, транспортни фирми.
 
 
Предоставяме данни за Вас на нашите партньори, за да Ви осигурим различни варианти на разплащане и/или доставка на стоки и услуги.
 
 
Когато правите разплащане чрез интегрираните платформа за разплащане, или се кандидатствате за покупка чрез лизинг, Вашите лични данни се обработват чрез съответните платформи на нашите партньори, към които сайтът techmart.bg препраща автоматично. В тези случаи се прилага Политиката за поверителност на нашите партньори, която можете да намерите тук.
 
 
Опазването на Вашите лични данни е приоритетна задача за нас, тъй като се стремим да отговорим на Вашите очаквания и да изградим доверие между нас. Ето защо, не предоставяме Ваши лични данни на трети страни, без надлежно да Ви информираме за това, включително не предоставяме Ваши лични данни в трети държави или на международни организации.
 

Как защитаваме Вашите права?

 
Ние обработваме Вашите лични данни само в съответствие с посочените по-горе цели, основания и срокове.
 
 
Когато събираме лични данни, ние го правим в минимален обем и само за предварително и ясно определени цели и срокове на съхранение. Достъп до данните предоставяме само на ограничен брой лица, които са предварително обучени и инструктирани как да работят с тях .
 
 
В съответствие с изискванията на Общия регламент за защита на данните прилагаме подходящи технически и организационни мерки за защита на данните, като сме въвели политики, процедури и бланки за осигуряване на отчетност и съответствие с изискванията на приложимото законодателство за защита на данните.
 
 

Какви са Вашите права?

 
Съгласно разпоредбите на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679), приложим от 25.05.2018 г., и при условията, определени в него, като субект на данни имате право: 
 • Право на достъп – имате право да поискате копие от информацията, която съхраняваме за Вас.
 • Право на коригиране – имате право да искате поправяне на данни, които съхраняваме за Вас и които са неточни или непълни.
 • Право на изтриване (“да бъдете забравени”) – при определени обстоятелства можете да поискате данните, които съхраняваме за Вас, да бъдат изтрити от нашите регистри.
 • Право на ограничаване на обработването – ако се прилагат определени условия, имате право да искате ограничаване на обработването.
 • Право на преносимост – имате право данните, които съхраняваме за Вас, да Ви бъдат предадени или да бъдат предадени на друга организация в случаите, когато те се обработват по автоматичен начин и на основание Вашето съгласие или договор и когато съществува технологична възможност за това.
 • Право на оттегляне на съгласието – Вие имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработване на лични данни по всяко време, толкова лесно колкото то е дадено. Действието на оттегленото съгласие занапред.
 • Право на възражение – имате право да възразите срещу определени видове обработване, като например срещу всяко обработване на личните Ви данни, което се основава на легитимни интереси на МАГНУМ-Д. В този случай ние ще преустановим обработването, освен ако съществуват убедителни легитимни основания за обработването, които имат предимство пред Вашите лични интереси, права и свободи.
 • Право на възражение – имате право да възразите срещу обработване за целите на директния маркетинг. В тези случаи, не е необходимо да посочвате определени основания, както и ние сме длъжни да преустановим обработването без излишно забавяне. 
 • Право на възражение срещу автоматизирано обработване, включително профилиране – имате също така право да НЕ бъдете обект на правните последици от решение, взето единствено въз основа на автоматизираното обработване или профилиране.
 • Право на жалба – Вие имате право да подадете жалба до надзорен орган (КЗЛД) и до съда.
 
 
Ще отговорим на всяко Ваше основателно искане, без излишно забавяне, в срок от 30 дни. Ако не сме в състояние да направим това, ще Ви уведомим своевременно като посочим и причините за забавянето. 
 
 
В случай че имате въпроси във връзка с обработването на Вашите лични данни или желаете да упражните съответните Ви права, можете да се обърнете към: 
„Аматас“ ЕАД – Длъжностно лице по защита на личните данни на „Магнум-Д“ ЕООД, на имейл: dpo@amatas.eu
Ако счетете, че ние обработваме Вашите лични данни незаконосъобразно, имате право да подадете жалба в Комисията за защита на личните данни с адрес гр. София 1592, бул. „Цветан Лазаров“ № 2. 
 
 
Всяка промяна на настоящата политика ще бъде обявена на интернет сайта techmart.bg и във всеки наш офис и магазин. При съществена промяна на информацията, допълнително ще Ви уведомим чрез изпращане на имейл, доколкото разполагаме с такъв.
 
 
 
https://techmart.bg/
НАЦИОНАЛЕН ТЕЛЕФОН   *5577

Количката е празна